Site Kullanım Koşulları

Site Kullanım Koşulları

1. Taraflar

İşbu kullanıcı sözleşmesi, EMİMİ GIDA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ("ŞİRKET") ile www.emimi.com.tr sitesinden sipariş veren Gerçek/Tüzel Kullanıcı ("KULLANICI") arasında Kullanıcının www.emimi.com.tr sitesinden sipariş verme anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, www.emimi.com.tr sitesinden sipariş verdiğinde, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder. ŞİRKET, sözleşmeyi tek taraflı değiştirme ve tadil etme hakkına sahiptir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi ALICI ve SATICI'nın sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra SİTE'nin kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin Kabul edilmesi anlamına gelir.

2. Tanımlar

Şirket: EMİMİ GIDA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ve Ticaret Kullanıcı: www.emimi.com.tr adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişilerdir.
Alıcı: www.emimi.com.tr adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle "satıcı" tarafından satıma arz edilen mal hizmetleri satın alan "kullanıcı"
Site: www.emimi.com.tr.tr isimli alan adında oluşan web sitesi.
Sözleşme: İşbu kullanıcı sözleşmesi
 
3. Kullanım ve Üyelik Şartları

a) "Site" içeriği, kısmen ya da tamamen, şirket ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, "site" içeriğindeki tüm materyaller (yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret) ve sair fikir ürünleri telif hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, kullanıcı "site"nin yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiçbir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yenisini yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamaz. Kullanıcı "site"de yer alan yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim ve ses materyallerini "site"ye bağlı kaldığı sure boyunca kullanma hakkına sahiptir.
b) "Site"de 3. şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de bulunmaktadır. "Site" bu 3. şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. "Site" kanalıyla bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar, bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır ve bu nedenle "site"ye hiçbir sorumluluk yüklenemez.
c) Kullanıcı forum alanlarını ve chat odalarını kullanarak başka kullanıcılarla iletişime girebilir, sohbet edebilir, mesaj gönderebilir. "Site"nin herhangi bir alanında kullanıcının izni olmaksızın kişisel bilgileri yayınlanamaz. Ancak hatırlatılmalıdır ki sohbet anında verdiğiniz kişisel bilgileriniz 3. kişiler tarafından kullanılabilir. "Site"nin böyle bir durumda hiçbir sorumluluğu yoktur. "Site" ayrıca kendisine bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda iletişim kurulmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları da içerebilir. "Site" forum alanları ve chat odalarına gönderilen mesajları, bilgileri veya dosyaları denetlemez ve bu nedenle "site"ye sorumluluk yüklenilemez.

"Site"nin yukarıda sayılan şartlara kısmen ya da tamamen uyulmadığını tespit etmesi halinde söz konusu bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkı vardır. "Site" herhangi bir yasal ya da idari talep doğrultusunda her türlü bilgiyi açıklama hakkını saklı tutar. "Site" malzemelerin kullanımından ya da kullanılmamasından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı "site"yi kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışından dolayı "site"nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılır. Bu anlaşma, "site" tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın feshedilinceye kadar geçerlidir.
 
4. Ücretler

- ALICI sıfatı ile üye olmak ve sergilenen ürünleri satın almak ücretsizdir. - "Site"de satış ve sergi amaçlı ürün sergilemek ücrete tabidir ve şirket, bu ücreti tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. - SATICI bu sözleşmenin 5.maddesinde belirtilen hallerde sitenin ilgili sayfasındaki komisyon ücretini ödemek zorundadır. Şirket, komisyon ücretlerini tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. - ALICI "site"ye komisyon ücreti ödemez. - ALICI ve SATICI'lar bu anlaşmayı Kabul ederek aralarında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü ve kanuni zorunlulukları yerine getireceklerini kabul ederler. - SATICI'lar "site"de gerçekleştirdikleri ticaretten, alım-satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri ilgili kurumlara satışlarının tamamlanmasını takiben yapmayı kabul ederler. - Aksi belirtilmediği takdirde, "site"deki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler TL olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
 
5. Şirketin Görev ve Sorumlulukları

"Site" ŞİRKET'in ürünlerini sergilediği ve ALICI'ların bu ürünleri sanal ortamda satın aldıkları mağazadır. ŞİRKET "site" aracılığıyla sadece kendine ait ürünlerin sorumluluğunu üstlenmiştir. ŞİRKET, ALICI'ların satın aldıkları ürünün kullanıcı hatası olmadığı Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ya da benzeri Akademik kaynaklarca ispatlandığı takdirde ürün değişimi ya da iadesini kabul eder.
6. ALICI'nın Sorumlulukları

ALICI "site"nin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı şirketten hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen Kabul ve taahhüt eder. ALICI ürününü sergilerken, ürün satın alırken, kısacası bu sözleşmede yer alan tüm işlemleri gerçekleştirirken iş bu sözleşmenin yanı sıra halen yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı; aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, ŞİRKET'i hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. ALICI'nın "site"de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli ve kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda ALICI'nın üyeliği ŞİRKET'in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin ŞİRKET tarafından iptal edilmesi halinde KULLANICI'lar "site" hizmetlerinden yararlanamazlar ve bu tür durumların oluşmasına caydırıcı etken olması amacıyla geçmiş ve gelecek üyelik ücretinin geri ödenmeyeceğini peşinen kabul eder. ALICI kimliğini her istediğinde doğru olarak ibraz etmek zorundadır. ALICI 3.özel veya tüzel kişilerin telif haklarını ihlal etmez. ALICI "site"nin çalışmasını olumsuz etkilemek amacı ile hiçbir faaliyette bulunamaz.
 
7. Gizlilik

ŞİRKET ve KULLANICI'lar, KULLANICI'lara ait şahsi bilgileri ancak "Site Gizlilik Politikası"nda belirtilen koşullara uygun olarak kullanabilir veya dağıtabilirler.
 
8. Tazminat

ALICI, bu sözleşme veya bu sözleşmenin içerdiği belgelere uymaması halinde 3.şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ŞİRKET'in çalışanları aleyhine oluşabilecek) herhangi bir zararı tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder.
 
9. Tarafların Bağımsızlığı

ALICI ve ŞİRKET, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yoktur ve bu sözleşme sonucunda bir işçi-işveren ilişkisi, ortaklık veya herhangi bir malı özel olarak pazarlama hakkı doğmaz.
 
10. Fesih

"Site" bu anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Fesihten dolayı KULLANICI hiçbir hak talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 
11. Anlaşmazlıklar

ŞİRKET'in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, ALICI ve SATICI, "site"deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKET'i temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve 3.kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten kendisini muaf tutmayı "site"ye üye olarak bu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.

Bu "site"ye üyelik yaparak ve/veya kullanmaya devam ederek tüm bu hükümleri kabul etmiş sayılırsınız. "Site" anlaşma üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar, yapılan değişiklik siteye uygulandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

EMİMİ GIDA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. - Serra EROL
Yukarı